BRM P25 1959 Bonnier #7 CTX 0950 2006 1958 Schell #8 0951 2006
1959 Moss #6 0952 2008

BRM P25 1956-1959
SCA C59 61, C89 1966-68

BRM 57 1960-1961
SCA C72 C85 1966

BRM P57 1961-1963 Policar P52, (R) PC017

BRM P261 1964-1967
SCX C37 1968, (R) Reprotec 2002

BRM P261 1965 G. Hill #3 (#8 1964)
SCX (R) (V) 6255 2007

BRM P216 V8 1966 MRRC 5198 verd 1968
finals 70s (evolucions amb alerons afegits)
(MC9904 GP66)

BRM P160 1970-1971
SCA C51 1975, C101 1980 1981

BRM P160 1971 Siffert SCA (R) C51

BRM P160B 1972 Alex Soler-Roig SCA (R) C51

BRM P180 1972-1973 SCF 090101

(R) Reedició
(V) Vintage