Cooper T45 Climax 1958-1960
SCA C58, C81, C88 1961-1969

Cooper T45 Climax 1958-1960
SCX CF1 1962, C38, Reprotec 5010 2002

Cooper T51 Climax 1959 #16
SCX (R) (A) 2002

Cooper T51 Climax 1959 #12
SCX (R) (P) 2003

Cooper T53 Climax 1958-1960 #2 SCA C2639, C2639A limited ed., #10 C2729 w/Ferrari 2005, #1 Brabham C3658A

Cooper T53 Climax 1961 MRRC 5038 verd fosc 1962; MRRC 5150 1967 (MC9901 GP57)

Cooper T66 Climax 1963-1964
Policar P53, (R) PC015

Cooper T66 T73 T77 Climax 1963-1965 SCA C81

(R) Reedició
(A) Altaya 2001 2002 "Coches Míticos", 3 cotxes de F1
(P) Planeta 2003 "Coches Míticos", 3 cotxes de F1