APS, Italy

Ferrari 156 1963 Policar P50, (R) PC014

Lotus 25 Climax 1962-1965
Policar P51, (R) PC016

BRM P57 1962-1963 Policar P52, (R) PC017

Cooper T66 Climax 1963-1964
Policar P53, (R) PC015

ATS 100 1963 Policar P54, (R) PC018

Ferrari 158 1965 Policar P55, (R) PC022

(R) Reedició

Policar APS P50-P55 1965
Ferrari 158 APS P50
Lotus 25 Climax P51
BRM P57 P52
Cooper T66 Climax P53
ATS 100 P54
Ferrari 1512 P55

 

En 1963 l’empresa italiana de joguines
POLITOYS APS crea la marca d'slot:
APS

En 1969 millora l’amplada de pistes es diu:

Actualment

pertany a l’alemana